• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อธนชาต SME UPSIZE ขยายใหญ่ได้ ตามใจคุณ อนุมัติวงเงินทันใจ สูงสุด 10 ล้านบาท

  26 ก.ย. 59 2,521
  สินเชื่อธนชาต SME UPSIZE ขยายใหญ่ได้ ตามใจคุณ อนุมัติวงเงินทันใจ สูงสุด 10 ล้านบาท
  สินเชื่อธนชาต SME UPSIZE จากธนาคารธนชาต ให้คุณขยายธุรกิจให้ใหญ่ได้ ตามใจคุณ ได้วงเงิน 3 เท่าของหลักประกัน สูงสุด 10 ล้านบาท อนุมัติวงเงินทันใจ รู้ผลเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับ SME Package เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
  หลักประกันสินเชื่อ
  • หลักประกันเงินฝาก บัตรเงินฝาก NCD
  • พันธบัตร 
  • ที่ดินเปล่า 
  • บ้าน
  • ทาวน์เฮ้าส์
  • ห้องชุด
  • กู้ได้แม้หลักประกันไม่เพียงพอเพราะสามารถรับการค้ำประกันจาก บสย.
  ประเภทสินเชื่อ
  • วงเงินสินเชื่อระยะยาว (T/L)
  • วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  • หนังสือสัญญาค้ำประกัน (L/G) 
  ระยะเวลาผ่อนชำระ
  สูงสุด 10 ปี
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
  • บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี รวมระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • ประกอบธุรกิจการค้า
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน
  เอกสารประกอบการยื่นกู้
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
  • ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
  • งบการเงินบริษัทย้อนหลัง 3 ปี (กรณีนิติบุคคล) หรือ สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร
  • เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ
  • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกันของผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน
  หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติขิงธนาคาร
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1770 หรือ www.thanachartbank.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์