• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs จาก ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จัดหนัก จัดเต็ม ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้วิ่งฉิว ไม่มีสะดุด

  12 ก.ย. 59 3,020
  สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs จาก ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จัดหนัก จัดเต็ม ขับเคลื่อนธุรกิจให้วิ่งฉิว
  สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs จาก ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จัดหนัก จัดเต็ม ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้วิ่งฉิว ไม่มีสะดุด กู้ซื้อเครื่องจักรวันนี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรกเพียง 4% ต่อปี สนับสนุนนโยบายรัฐบาลโครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ SME รองรับการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการ โดยใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกัน เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อไม่ต้องการลงทุนเงินก้อนและต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเมื่อครบสัญญา
  ระยะเวลาโปรโมชั่น
  วันนี้ - 30 ธ.ค 59 (หรือเมื่อยอดสินเชื่อครบจำนวนที่กำหนด)
  อัตราดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 4.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยหลังจาก 2 ปีแรก MRR ต่อปี
   ปัจจุบัน MRR = 9.10% ต่อปี ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 17 พ.ค. 59 ซึ่งยังคงบังคับใช้อยู่
  ระยะเวลากู้
  สูงสุด 4 ปี
  วงเงินกู้
  สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท (ใช้วงเงินร่วมกับสินเชื่อเช่าซื้อธุรกิจธนกิจ)
  ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์โครงการสินเชื่อประชารัฐ สนับสนุน
  1. รถเครน / รถขุด / รถตัก / รถบด
  2. เครื่อง CNC - เครื่องกลึง / ไส / เจียร / เจาะ ฯลฯ สำหรับวัสดุ พลาสติก / โลหะ
  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อประชารัฐ
  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลสัญชาติไทย
  2. กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องเป็นไปตามนิยามลูกค้า SME ที่ธนาคารประกาศใช้
  3. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  4. ระยะเวลาประกอบการไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ ประสบการณ์ผู้บริหารไม่น้อยกว่า 2 ปี
  5. มีการลงนามยินยอมเพื่อการรตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของผู้เช่าซื้อ
  เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อประชารัฐ
  1. หนังสือรับรองบริษัท บริคณฑ์สนธิ และทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
  2. งบการเงินพร้อมรายงานผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน(Audited) ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
  3. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  4. ภ.พ. 30 (ถ้ามี)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้กู้ (แล้วแต่กรณี) และของผู้ค้ำประกัน
  6. เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ถ้ามี)
  หมายเหตุ
  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-697-5454 หรือ www.tcrbank.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์