• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับเงินง่ายๆ เมื่อแนะนำเพื่อนมาขอสินเชื่อกับเงินติดล้อ แนะนำมาก ยิ่งได้มาก

  17 ส.ค. 59 3,038
  รับเงินง่ายๆ เมื่อแนะนำเพื่อนมาขอสินเชื่อกับเงินติดล้อ แนะนำมาก ยิ่งได้มาก
  พิเศษ!! สำหรับลูกค้าเงินติดล้อ และผู้ค้ำประกันเท่านั้น "รับค่าแนะนำ ต่อคันสูงสุด 1,000 บาท"
  เมื่อแนะนำเพื่อนขอสินเชื่อจำนำทะเบียน และมียอดจัดตั้งแต่  รถเก๋ง, รถกระบะ, รถบรรทุก รับค่าแนะนำ 
  50,000 บาทขึ้นไป  1,000 บาท 
  20,000 - 49,999 บาท  500 บาท 
  *รถมอเตอร์ไซค์ รับค่าแนะนำ 200 บาทต่อคัน
  ขั้นตอนการรับค่าแนะนำ (ยื่นเอกสารที่สาขาเงินติดล้อ)
  1. เลือกวิธีการรับค่าแนะนำ และเอกสารที่ต้องเตรียม
   - รับเงินสด
   แค่ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้แนะนำเท่านั้น
   - รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร เตรียมเพียงสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้แนะนำ
  2. ระยะเวลาในการรับค่าแนะนำ หลังจากที่ผู้กู้ใหม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อย
   - รับเงินสด
   ได้ทันทีที่สาขาที่ผู้กู้ใหม่สมัครสินเชื่อ
   - รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 2 วัน
  หมายเหตุ
  • ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเฉพาะการแนะนำผู้กู้ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้แนะนำที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องเคยเป็นหรือยังคงสถานภาพเป็นลูกค้าเงินตินล้อ หรือเคยเป็นหรือยังคงเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ของบริษัทฯ เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำเฉพาะผู้แนะนำที่กรอกและให้ข้อมูลในใบสมัครรายการเพื่อนแนะนำเพื่อนครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้แนะนำรับเงินสด เฉพาะกรณี ผู้กู้ใหม่ขอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
  • กรณีที่ผู้กู้ใหม่ของท่านซ้ำกับผู้แนะนำอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลก่อน โดยจะถือวันที่ได้รับใบสมัครเป็นเกณฑ์
  • ผู้กู้ใหม่จะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าเงินติดล้อและต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยชื่อและสถานภาพการอนุมัติของผู้กู้ใหม่ในรายการนี้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมรายการ
  • เงินค่าแนะนำที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายค่าแนะนำในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านได้รับข้อมูลของผู้กู้ใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือหากตรวจพบว่าการแนะนำของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าแนะนำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • พนักงานของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ เฉพาะท่านที่ยื่นขอสินเชื่อ และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาโครงการและอยู่ภายใต้เงื่อนไข
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-088-0880 หรือ www.ngerntidlor.com

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์