• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เทศกาลซื้อบ้านซูเปอร์คุ้ม พิเศษ!! ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน จาก ธ.กสิกรไทย

  18 พ.ย. 59 1,924
  เทศกาลซื้อบ้านซูเปอร์คุ้ม พิเศษ!! ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน จาก ธ.กสิกรไทย
  ก่อนตัดสินใจกู้ อย่าลืมดูข้อเสนอดีๆ ที่ธนาคารกสิกรไทย
  ลูกค้าเซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รับเพิ่มบัตรกำนัลบิ๊กซี สูงสุด 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
  เงื่อนไข
  • วงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ยื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
  • เฉพาะลูกค้าที่เลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้าน และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
  • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • วงเงินสินเชื่อ 100% คิดจากวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รวมกับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย
  • ลูกค้าสามารถกู้เพิ่มสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย โดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายบ้าน และเมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อบ้านแล้วไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • วงเงินให้กู้สุงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • หากหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
  • ธนาคารฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลบิ๊กซีให้แก่ลูกค้าภายใน 45 วัน หลังวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 หรือ www.kasikornbank.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์