• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรวงเงินกู้อุ่นใจ ดอกเบี้ย 5.99% นาน 3 รอบบัญชีแรก จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

  24 ก.พ. 59 1,551
  บัตรวงเงินกู้อุ่นใจ ดอกเบี้ย 5.99% นาน 3 รอบบัญชีแรก จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย 
  บัตรวงเงินกู้อุ่นใจ ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี นาน 3 รอบบัญชีแรก ทุกวงเงินอนุมัติ
  • สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
  • สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมกดเงินสด
  • สะดวก ทันใจ เบิกถอนเงินสดจาก ATM Pool ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • สบายใจ จ่ายคืนขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 5% ของยอดเงินค้างชำระ ขึ้นอยู่กับจำนวนใดสูงกว่า
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชภายใน วันที่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2559
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.99% ต่อปี นาน 3 รอบบัญชีแรกนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
  • โปรแกรมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.99% ต่อปี นาน 3 รอบบัญชีแรกนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ และจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานตามวงเงินอนุมัติตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป ดังนี้
   - วงเงิน 10,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย CLR +7 = 27% ต่อปี
   - วงเงิน 50,000 - 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ย CLR +6 = 26% ต่อปี
   - วงเงิน 1,000,000 - 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย CLR +1 = 21% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย (Consumer Loan Rate: CLR) ตามประกาศธนาคารครั้งที่ 2/2557 เท่ากับร้อยละ 20 ต่อปี
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 28% ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี และเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2626-7777 หรือ www.cimbthai.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์