• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บริการสินเชื่อแบ่งชำระจากอิออน ดอกเบี้ย 0.99% ต่อเดือน

  7 ต.ค. 56 3,895
  บริการสินเชื่อแบ่งชำระจากอิออน ดอกเบี้ย 0.99% ต่อเดือน

  • ผ่อนสินค้าในหมวด Car Maintenance & Equipment : ทุกรายการในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% ต่อเดือน สำหรับลูกค้าทุกประเภท (เมื่อมียอดสินเชื่อ 8,000 บาทขึ้นไป)
  • รับของสมนาคุณ เมื่อมียอดสินเชื่อ 15,000 บาทขึ้นไป รับฟรี บัตรน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท (จำนวนจำกัดเพียง 600 ท่านที่ลงทะเบียนและได้รับข้อความตอบกลับจากทางบริษัทฯ)
  วิธีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
  วิธีการที่ 1 ส่ง SMS เพื่อยืนยันเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยขั้นตอนดังนี้
  • พิมพ์ ST และเลขที่สัญญาเงินผ่อน/เงินกู้ 12 หลัก (พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)
  • ส่ง SMS ที่เบอร์ 4589123
  หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียน SMS ได้เฉพาะระบบ DTAC, AIS และ TRUE MOVE ที่ไม่ใช่เครือข่ายระบบ 3G เท่านั้น, ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจะต้องได้รับข้อความ SMS ยืนยันการลงทะเบียนตอบกลับจากบริษัทฯ
  วิธีการที่ 2 ลงทะเบียนฟรีผ่านเว็บไซต์ของอิออน www.aeon.co.th
  คลิกลงทะเบียน
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 56
  • ในกรณีผ่อนสินค้าจากร้านค้าตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ชำระดอกเบี้ย 0.99% ต่อเดือน
  • เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อยางรถยนต์ ล้อแม็ก และ/หรือ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/1 สัญญา มีสิทธิ์ส่ง SMS หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.aeon.co.th เพื่อรับบัตรน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท ทั้งนี้ เฉพาะลูกค้า 600 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและได้รับข้อความยืนยันจากบริษัทฯเท่านั้น
  • บัตรน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้
  • ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท ทางไปรษณีย์เมื่อจบรายการขายภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ
  • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2665-0123
  {1435554,ดูสินเชื่อเพื่อชำระค่าอุปกรณ์ยาง และซ่อมแซมรถยนต์}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์