• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • พิเศษ!ผ่อน 0% 48 เดือน + ฟรีค่างวดสูงสุด 3 งวด กับบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์

  10 ก.ย. 56 3,662
  พิเศษ!บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ให้คุณผ่อนสินค้า 0% 48 เดือน + ฟรีค่างวดสูงสุด 3 งวด
  Grand Sale พิเศษ! ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการกับบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ให้คุณผ่อน 0% 48 เดืิอน + ฟรีค่างวดสูงสุด 3 งวด 
  เงื่อนไขการผ่อนชำระ และการรับฟรีค่างวดสูงสุด 3 งวด
  1. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 25 ก.ย. 56 เท่านั้น
  2. สินค้าบางรายการมีจำหน่ายที่บางสาขาเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  3. ฟรีค่างวดสูงสุด 3 งวด บริษัทฯ จะทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกภายใน 2 รอบบัญชี ภายหลังจบรายการส่งเสริมการตลาด โดยบริษัทฯ จะคืนในรูปแบบการนำไปหักออกจากยอดสินเชื่อคงเหลือในรอบบัญชีนั้นๆ
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนฟรีค่างวดสูงสุด 6,000 บาท / บัญชีบัตรสมาชิก / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกและยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ / ราคา / ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบฟรีค่างวดให้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงิน หรือข้อกำหนดใดๆ รวมถึงการใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้และจนถึงวันที่บริษัทฯ โอนเครดิตเงินคืน โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ              
  7. ไม่สามารถชําระยอดคืนก่อนกําหนด
  8. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  ระยะเวลาโปรโมชั่น:  29 ส.ค. - 25 ก.ย.56
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1712 

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์