• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • แนะนำเพื่อนสมัครวงเงินสแตนด์บายแคช รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

  4 ก.ย. 56 8,279
  แนะนำเพื่อนสมัครวงเงินสแตนด์บายแคช รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท (1 ก.ย.- 31 ต.ค.56)
  พิเศษ! สำหรับสมาชิกวงเงินสแตนด์บายแคชที่แนะนำเพื่อนสมัครวงเงินสแตนด์บายแคช และได้รับการอนุมัติฯ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท ซึ่งเงินคืนที่จะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าใหม่ที่แนะนำ โดยต้องเป็นการสมัครจากลูกค้าใหม่ (ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยมีวงเงินสแตนด์บายแคชของธนาคารฯ หรือได้ยกเลิกวงเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) 
  ข้อกำหนด และเงื่อนไข
  1. ผู้แนะนำจะต้องเป็นผู้มีวงเงินสแตนด์บายแคชอยู่ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันส่งมอบเงินคืน
  2. ลูกค้าใหม่ต้องไม่เคยมีวงเงินสแตนด์บายแคช หรือลูกค้าใหม่ได้ยกเลิกวงเงินสแตนด์บายแคชมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันสมัคร
  3. ผู้แนะนำจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขต่อเมื่อลูกค้าใหม่ได้รับการอนุมัติวงเงิน
  4. ธนาคารฯ จะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสแตนด์บายแคช และได้รับการอนุมัติภายใน 15 พ.ย. 56 ช่วงระยะเวลาในการคำนวณจำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำจากผู้แนะนำ คือ วันที่ 1 ก.ย.- 31 ต.ค.56 โดยนับจากจำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวและได้รับการอนุมัติ หากมีการอนุมัติวงเงินสแตนด์บายแคชแก่ลูกค้าใหม่รายใดที่ไม่ได้ถูกแนะนำมาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด จะไม่ถือว่าผู้แนะนำเป็นผู้แนะนำลูกค้าใหม่รายดังกล่าว
  5. ในกรณีที่พนักงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) แนะนำพนักงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ด้วยกันเอง และได้รับการอนุมัติบัตร จะไม่นำมานับรวมเป็นจำนวนลูกค้าใหม่ที่แนะนำได้
  6. ธนาคารฯ จะทำการรวบรวมจำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสแตนด์บายแคชหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสามารถตรวจสอบผลอนุมัติได้ที่ www.standardchartered.co.th ภายใน 30 วันหลังจากที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเงินคืนแก่ผู้แนะนำ เฉพาะกรณีที่ลูกค้าใหม่ยังคงมีวงเงินสแตนด์บายแคชอยู่ และมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่เครดิตเงินคืน ทั้งนี้ จำนวนเงินคืนขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าใหม่ซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายการนี้
  7. การเครดิตเงินคืนเข้าวงเงินสแตนด์บายแคชไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ โดยธนาคารฯ จะทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าวงเงินสแตนด์บายแคชของผู้แนะนำภายใน 90 วันหลังจากธนาคารฯ อนุมัติวงเงินสแตนด์บายแคชให้แก่ลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำรายสุดท้าย โดยสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน เฉพาะกรณีผู้แนะนำและลูกค้าใหม่ยังคงมีวงเงินสแตนด์บายแคชอยู่และมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันส่งมอบเงินคืนเท่านั้น 
  8. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  ระยะเวลาโปรโมชั่น:  1 ก.ย. -  31 ต.ค. 56
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1595 หรือทางเว็บไซต์ www.standardchartered.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์