• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อพร้อมใช้ KTC Cash Revolve ลุ้น!!! ไร้ดอกเบี้ยนาน 5 ปี

  19 ส.ค. 56 3,368
  สินเชื่อพร้อมใช้ KTC Cash Revolve ลุ้น! รับสิทธิ์ ไร้ดอกเบี้ย นาน 5 ปี

  สินเชื่อพร้อมใช้ KTC Cash Revolve ใช้เงินได้อย่างเต็มที่ ลุ้น ไร้ดอกเบี้ยนาน 5 ปี ทิ้งดอกให้ KTC จ่าย
  ด่วน! ลงทะเบียน รับสิทธิ์ลุ้นไร้ดอกเบี้ยฯ (เพียงครั้งเดียว) ตั้งแต่วันนี้ - 20 กันยายน 2556
  ลุ้นใช้เงินแบบไม่มีดอกเบี้ยฯ นาน 5 ปี ได้ถึง 3 รอบ
  • รางวัลที่ 1 ไร้ดอกเบี้ยฯ นาน 5 ปี จำนวน 3 รางวัล รอบละ 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 ไร้ดอกเบี้ยฯ นาน 1 ปี จำนวน 10 รางวัล รอบที่ 1: 3 รางวัล รอบที่ 2: 3 รางวัล รอบที่ 3: 4 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 ไร้ดอกเบี้ยฯ นาน 3 เดือน จำนวน 200 รางวัล รอบที่ 1: 66 รางวัล รอบที่ 2: 67 รางวัล รอบที่ 3: 67 รางวัล รวมทั้งสิ้น 213 รางวัล
  ไร้ดอกเบี้ยฯ หมายถึง คุณชำระเพียงเงินต้นอย่างเดียว KTC จะยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่เกิดขึ้นจริงตามระยะเวลาที่ได้รับรางวัล
  รับสิทธิ์ไร้ดอกเบี้ยฯ ได้ง่ายๆ
  รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เพียงมียอดเงินต้นคงค้างเพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 บาท เทียบกับรอบบัญชีที่ผ่านมา และคงค้างติดต่อกันอย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันสรุปรอบบัญชี
  • รอบที่ 1 รอบบัญชี ก.ค. เทียบ มิ.ย. 56 (จับรางวัลวันที่ 20 ส.ค. 56)
  • รอบที่ 2 รอบบัญชี ส.ค. เทียบ ก.ค. 56 (จับรางวัลวันที่ 20 ก.ย. 56)
  • รอบที่ 3 รอบบัญชี ก.ย. เทียบ ส.ค. 56 (จับรางวัลวันที่ 21 ต.ค. 56)
  เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ
  • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้สมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานภาพบัญชีปกติ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 2 มิ.ย. - 21 ต.ค. 56 และไม่ได้รับการอนุมัติใหม่ตั้งแต่ 16 ก.ค. - 20 ก.ย. 56
  • สมาชิกต้องลงทะเบียนตามช่องทางที่กำหนดตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 20 ก.ย. 56 จึงมีสิทธิ์ร่วมรายการ
  • ยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้น คือเงินต้นเท่านั้น ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และรายการปรับปรุงทุกประเภท
  • สิทธิ์ในการจับสลากจะนับจากวันที่ลงทะเบียนผ่าน ไม่นับสิทธิ์ย้อนหลัง คำนวณเป็นรอบๆ ไม่นำมารวมกัน จำกัด 10 สิทธิ์ต่อรอบการจับรางวัล
  • หลังจบรายการ บริษัทฯ จะพิมพ์หมายเลขบัญชีสินเชื่อของสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ลงในคูปองเพื่อจับผู้โชคดี ณ โรงแรม ลักซอร์ จ.นนทบุรี ตามรอบการจับรางวัลที่กำหนด
  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวต่อรอบการจับรางวัล
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ktc.co.th รอบที่ 1: 16 ก.ย. 56, รอบ 2: 15 ต.ค. 56 และรอบ 3: 15 พ.ย. 56
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528
  • บริษัทฯ จะมอบบัตรกำนัลส่วนลดดอกเบี้ยฯ แก่ผู้โชคดีหลังจากวันประกาศผลรางวัล สามารถใช้ได้ในรอบบัญชีที่ 3 หรือไม่เกินรอบบัญชีที่ 6 หลังสิ้นสุดรายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลดดอกเบี้ยฯ ในรูปแบบคำนวณโดยระบบ หรือทำเป็นเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ทุกๆ 3 หรือ 6 เดือน
  • การสิ้นสุดคุณสมบัติการรับรางวัลจะมีผลทันทีเมื่อสิ้นสมาชิกภาพตั้งแต่วันประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป หรือมีประวัติค้างชำระ หรือติดสถานะบัญชีไม่ปกติใดๆ ตั้งแต่วันประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป (สถานะบัญชีปกติ หมายถึงสถานะบัญชีเป็น 009 และ block code เป็น blank) เฉพาะบัตรหาย, ชำรุด, เปลี่ยนบัตรใหม่ ผู้โชคดีจะได้รับโปรโมชั่นต่อเนื่องตามจำนวนรอบบัญชีที่เหลืออยู่ หรือผู้โชคดีไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามวันและเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนด
  • หากผู้โชคดีเป็นสมาชิกประเภทหักค่างวดผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ยกเลิกการหักค่างวดในช่วงที่ได้รับโปรโมชั่น บริษัทฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยฯ เป็น 28% ต่อปี และยกเลิกการรับรางวัลทันที
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลยอมรับว่าส่วนลดดอกเบี้ยฯ ใช้ได้เฉพาะวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ ณ วันประกาศผลรางวัลเท่านั้น
  • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนให้สมาชิกอื่นได้
  • พนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และสำหรับรายการกดเงินโปรโมชั่นอื่นๆ เช่น รายการ Cash Saturday, Cash4CardifW3C ฯลฯ ในช่วงระยะเวลาที่ได้รางวัล จะได้รับสิทธิ์ตามรายการนั้นๆ ไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามโปรโมชั่นนี้
  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้พิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • หมายเลขใบขออนุญาตให้จัดการเล่นแถมพก หรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเล่มที่ 11 เลขที่ 15, 16, 17 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด
  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-5000 กด 6 กด 2
  {1439810,ดูรายละเอียดสินเชื่อพร้อมใช้ KTC CASH Revolve}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์