• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ของขวัญวันแม่...100 ท่านแรก รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง G2000

  6 ส.ค. 56 1,978
  พาแม่เที่ยวเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ ด้วยสินเชื่อเพอร์ซันนัลแคช เอ็กซ์ตร้าลอง

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช และ/หรือบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช พาแม่เที่ยวเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ 
  100 ท่านแรกที่สมัคร และได้รับอนุมัติภายในเดือนสิงหาคม รับเพิ่มฟรี กระเป๋าเดินทาง G2000 มูลค่า 1,190 บาท จำนวน 1 ใบต่อท่าน ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2556 เท่านั้น
  • สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช: อัตราดอกเบี้ยตามวงเงินสินเชื่อดังนี้
  หมายเหตุ: กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญา หรือปิดบัญชีภายในปีแรก ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
  • บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช: โปรแกรมดอกเบี้ยครึ่งเดียวครึ่งปี เฉพาะกรณีลูกค้าสมัครโปรแกรม เงินโอนก้อนแรก (Day1Cash) เท่านั้น โดยลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่าน คือ 25%, 50%, 75% หรือ 100% ของวงเงินอนุมัติ จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินบัตรสินเชื่อดังนี้
  • กรณีที่ลูกค้าไม่ได้สมัครโปรแกรมเงินโอนก้อนแรก (Day1Cash) ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินบัตรสินเชื่อดังนี้
  หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย (Consumer Loan Rate: CLR) ตามประกาศธนาคารครั้งที่ 1/2555 เท่ากับร้อยละ 20 ต่อปี
  เงื่อนไข
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน เป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี สำหรับทุกวงเงินนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้นๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ให้เฉพาะสมาชิกที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ตามยอดเงินคงค้าง และคงสภาพบัญชีสมาชิกปกติตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรายการส่งเสริมการขายคืนทั้งหมด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์