• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • Citibank Ready Credit กับโปรแกรมแนะนำเพื่อน เพื่อนมาก ยิ่งได้รับคืนมาก

  23 ก.ค. 56 7,156
  Citibank Ready Credit กับโปรแกรมแนะนำเพื่อน เพื่อนมาก ยิ่งได้รับคืนมาก (วันนี้ - 31ต.ค.56)
  อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ หรือลูกค้าบัญชีซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต "เพื่อนมาก ยิ่งได้รับคืนมาก" เพียงแนะนำเพื่อนมาสมัครบัตรฯ หรือบัญชีฯ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท วันนี้ - 31 ต.ค.56 นี้
  เงื่อนไข
  1. ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต และต้องคงสมาชิกภาพบัตรฯ/บัญชีฯ จนถึงวันที่ได้รับของกำนัล
  2. ธนาคารฯ จะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำให้สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ หรือบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต ซึ่งบัตรฯ หรือบัญชีฯ จะต้องได้รับการอนุมัติภายใน 15 พ.ย. 56 โดยมีของกำนัล ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  3. หากผู้แนะนำได้แนะนำเพี่อน 13 ท่านขึ้นไป จะถือว่านับเป็นการแนะนำเพื่อนคนที่ 1 ใหม่ และได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ หรือบัญชี ตามที่ธนาคารกำหนด
  4. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนเพื่อนที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ประเภทใดๆ อยู่ในปัจจุบัน (เฉพาะการสมัครบัตรฯใหม่) และ/หรือที่ได้ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และนับเพียง 1 การแนะนำเท่านั้นสำหรับเพื่อนของผู้แนะนำที่สมัครเข้ามามากกว่า 1 บัตรฯ
  5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนับเฉพาะจำนวนบัตรฯ ที่ออกโดยสาขาของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยบัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค จะไม่นับรวมสำหรับโปรแกรมนี้
  6. ธนาคารฯ จะประกาศผลการรับเครดิตเงินคืน ใน website ของทางธนาคารฯ www.citibank.co.th ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม
  7. สำหรับท่านที่ได้รับเครดิตเงินคืน ทางธนาคารฯ จะทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ หรือบัญชีฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 56 และสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ หรือบัญชีฯ เฉพาะท่านที่ยังคงสมาชิกภาพบัตรฯ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านแนะนำเพื่อนและเพื่อนได้รับการอนุมัติจำนวน 9 ท่าน ท่านจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ หรือบัญชี สำหรับการแนะนำท่านที่ 1 - 4 จำนวน 3,200 บาท ท่านที่ 5 - 8 จำนวน 6,000 บาท และท่านที่ 9 จำนวน 2,000 บาท รวม 11,200 บาท
  8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติบัตรเครดิต/สินเชื่อเป็นรายๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ แต่ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ท่านแนะนำและได้รับการอนุมัติจากธนาคารฯ
  9. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ช่องทางในการแนะนำเพื่อน
  1. กรอกชื่อ และเบอร์ติดต่อของคุณ และเพื่อนผ่าน www.citibank.co.th ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
  2. สมัครทางโทรศัพท์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-788-4440

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์