ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อ เติมสุข-อิออน (AEON)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 65
  • 5,044
  จุดเด่น
  สินเชื่อ เติมสุข เป็นสินเชื่อดิจิทัล ประเภทมีกำหนดชำระคืนเป็นรายงวด ที่ให้คุณเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนเพื่อพิสูจน์รายได้ โดยสามารถใช้ข้อมูลทางเลือก (alternative data) เป็นข้อมูลประกอบการสมัครขอสินเชื่อ เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน ค่าประกันชีวิต ฯลฯ เป็นต้น

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อ เติมสุข
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อ เติมสุข เป็นสินเชื่อดิจิทัล ประเภทมีกำหนดชำระคืนเป็นรายงวด ที่ให้คุณเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนเพื่อพิสูจน์รายได้ โดยสามารถใช้ข้อมูลทางเลือก (alternative data) เป็นข้อมูลประกอบการสมัครขอสินเชื่อ เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน ค่าประกันชีวิต ฯลฯ เป็นต้น
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • สำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครสินเชื่อรายใหม่ ซึ่งไม่เคยถือบัตรเครดิต บัตรสมาชิก หรือมีบัญชีสินเชื่อต่างๆ ประเภทใดประเภทหนึ่งกับบริษัทมาก่อน
  • อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีรายได้ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เดือน
  • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน และมือถือ
  • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออน
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  ระยะเวลากู้
  :
  6 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน ไม่เกิน 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  50-100 บาท/รอบบัญชี
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  1 บาทต่อวงเงินสินเชื่อทุก 2,000 บาทหรือเศษของ 2,000 บาท โดยเรียกเก็บเพียงครั้งเดียว เมื่อมีการใช้งานครั้งแรก (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่เกิน 12 บาท/ครั้ง
  • ค่าธรรมเนียมกรณีเช็คคืน 200 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2665-0123
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 ก.ย. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์