• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรกดเงินสด Speedy Cash (สินเชื่อหมุนเวียนสปีดี้แคช)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 0 - 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 64
  • 262,778
  จุดเด่น
  • สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY โดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร
  • มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม.
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  • เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชีได้
  รีวิว
  รีวิว สินเชื่อเงินสด สินเชื่อบัตรกดเงินสด Speedy Cash

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  บัตรกดเงินสด Speedy Cash (สินเชื่อหมุนเวียนสปีดี้แคช)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY โดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร
  • มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม.
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  • เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชีได้
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  -
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี

  2. รายได้ขั้นต่ำ

  - 10,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

  - 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

  3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  จนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกหรือธนาคารใช้สิทธิยกเลิกให้สินเชื่อ
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 0 - 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash และ Speedy Cash E-Card

  สำหรับลูกค้าทั่วไป (พนักงานประจำ) 

  • ได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 19% ต่อปี
  • ได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 100,000 - 299,999 บาท รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
  • ได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 10,000 - 99,999 บาท รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี

  สำหรับลูกค้าทั่วไป (เจ้าของกิจการ)

  • ได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
  • ได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 10,000 - 299,999 บาท รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี

   

  สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

  • ได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
  • ได้รับวงเงินอนมุัติ ตั้งแต่ 10,000 - 149,999 บาท รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • สิทธิพิเศษ 0% นี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครและขอสินเชื่อ Speedy Cash หรือ Speedy Cash E-Card ผ่านช่องทาง SCB Easy Application ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการตามเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ย 0% เท่านั้น 
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   - ต้องมีการกดใช้เงินภายใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
   - ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
   - รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชำระหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ
  • กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (25 %) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
  • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดาเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :

  สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมด

  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  100 บาท/รอบบัญชี
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 50 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  ขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชี หรือไม่น้อยกว่า 300 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :

  ค่าขอใบแจ้งยอดรายการของแต่ละรอบบัญชี (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) : 50 บาท/ครั้ง

   

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์