• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคล ซิตี้-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.99 - 24.99 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 64
  • 97,876
  จุดเด่น
  • 5X วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • แบ่งชำระคืนได้นานสูงสุด 60 เดือน
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
  • สามารถรวมหนี้หลายก้อนไว้ในที่เดียว

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบุคคล ซิตี้
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • 5X วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • แบ่งชำระคืนได้นานสูงสุด 60 เดือน
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
  • สามารถรวมหนี้หลายก้อนไว้ในที่เดียว
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
  • สำหรับพนักงานบริษัท มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
  • สำหรับเจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
  • สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการ ยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

  • สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  12 - 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 9.99 - 24.99 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%
  สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น* หรือ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (ยกเว้นเจ้าของกิจการ) ที่เข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น

   

  • วงเงินอนุมัติ 150,000 - 199,999 บาท อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด 23.99% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 20.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติ 200,000 - 299,999 บาท อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด 20.99% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติ 300,000 - 399,999 บาท อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด 18.99% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 17.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติ 400,000 - 499,999 บาท อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด 17.99% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติ 500,000 - 699,999 บาท อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด 17.99% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 14.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติ 700,000 - 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด 16.99% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 13.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติ 1,000,000 - 1,499,999 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด 15.99% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติ 1,500,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด 15.99% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี
   
  โปรแกรม สุดคุ้ม 2 เพื่อคุณทุกคน
  สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
   
  • วงเงินอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท รายได้ต่อเดือน 20,000 - 49,999 อัตราดอกเบี้ย 24.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท รายได้ต่อเดือน 50,000 - 59,999 อัตราดอกเบี้ย 23.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี

  • วงเงินอนุมัติ 100,000 - 149,999 บาท รายได้ต่อเดือน 20,000 - 49,999 อัตราดอกเบี้ย 24.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติ 100,000 - 149,999 บาท รายได้ต่อเดือน 50,000 - 59,999 อัตราดอกเบี้ย 23.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติ 100,000 - 149,999 บาท รายได้ต่อเดือน 60,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี

  • วงเงินอนุมัติ 150,000 - 199,999 บาท รายได้ต่อเดือน 30,000 - 59,999 อัตราดอกเบี้ย 23.99% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติ 150,000 - 199,999 บาท รายได้ต่อเดือน 60,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี

  • วงเงินอนุมัติ 200,000 - 249,999 บาท รายได้ต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 20.99% ต่อปี

  • วงเงินอนุมัติ 250,000 - 299,999 บาท รายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 19.99% ต่อปี

  • วงเงินอนุมัติ 300,000 - 399,999 บาท รายได้ต่อเดือน 60,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 18.99% ต่อปี

  • วงเงินอนุมัติ 400,000 - 599,999 บาท รายได้ต่อเดือน 80,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 17.99% ต่อปี

  • วงเงินอนุมัติ 600,000 - 999,999 บาท รายได้ต่อเดือน 80,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16.99% ต่อปี

  • วงเงินอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป รายได้ต่อเดือน 200,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :

  สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :

  ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี 

  ค่าอากรแสตมป์
  :

  0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 7 - 50 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
  2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588, 02-788-2788
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์