ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อทองแลกเงิน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 10.8 - 13.2 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 65
  • 20,538
  จุดเด่น

  วางทองปั๊บ...รับเงินปุ๊บ เงินช็อต หมุนไม่ทัน เอาทองมาจำนำกับเรา

  • สะดวก ทองปลอดภัย มั่นใจในมืออาชีพ
  • รับวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองคำ ณ วันที่ทำสัญญา
  • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน
  • ต่ออายุ 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อทองแลกเงิน
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :

  วางทองปั๊บ...รับเงินปุ๊บ เงินช็อต หมุนไม่ทัน เอาทองมาจำนำกับเรา

  • สะดวก ทองปลอดภัย มั่นใจในมืออาชีพ
  • รับวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองคำ ณ วันที่ทำสัญญา
  • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน
  • ต่ออายุ 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณที่มีความบริสุทธิ์เกิน 93.5%
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (ที่มีทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณ)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • อายุ 20-70 ปี
  • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นบุคคลที่ทำธุรกรรมผิดกฎหมาย
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • วงเงินสินเชื่อ 3,000 - 100,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของเงินเดือน ดอกเบี้ย 1.1% ต่อเดือน
  • วงเงินสินเชื่อ 100,001 - 200,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของเงินเดือน ดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 3,000 ถึง 100,000 บาท 13.2 %
  ตั้งแต่ 100,001 ถึง 200,000 บาท 10.8 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  • วงเงินสินเชื่อ 3,000 - 100,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ดอกเบี้ย 1.1% ต่อเดือน
  • วงเงินสินเชื่อ 100,001 - 200,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  35% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มี
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มี
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาทต่อครั้ง
  • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน (ผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น) คิดตามอัตราการให้บริการของบริษัทภายนอกที่เรียกเก็บ 7 - 30 บาทต่อคร้ัง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (ไม่เกินร้อยละ 2 ของยอดหนี้ที่ชำระคืนก่อนกำหนด)
  หมายเหตุ
  :
  1. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ต้องเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของทองคำย้อนหลัง 100 วัน และใช้ค่าตัวใดตัวหนึ่งที่ต่ำกว่า

  3. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามสถานภาพของผู้กู้ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

  4. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ

  5. รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ธ.ค. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์