ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.7 - 10.24 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 65
  • 64,145
  จุดเด่น
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-3.35% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 5.45% ต่อปี)
  • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
  • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านแลกเงิน
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-3.35% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 5.45% ต่อปี)
  • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
  • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  หลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์, กรรมสิทธิ์ห้องชุด อาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อราย
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  คุณสมบัติของผู้กู้ และ / หรือผู้กู้ร่วม

  • อายุ 20-65 ปี
  • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
  • อายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ต่อเนื่อง)
  • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย


  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
  กรณีขออนุมัติ LTV100% หลักประกันจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่ธนาคารกำหนดไว้ และเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการกำหนดเพดาน LTV
  ระยะเวลากู้
  :
  30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 10,000,000 บาท 5.7 - 9.7 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ทุกจำนวน 10.24 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  • พนักงานประจำ/อาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-3.35% ต่อปี ถึง MRR+0.65%ต่อปี (กรณีไม่ทำ MRTA)
  • เจ้าของกิจการ อัตราดอกเบี้ย MRR+1.19%ต่อปี (กรณีไม่ทำ MRTA)
   
  (MRR=9.05% ต่อปี ณ ปัจจุบัน)

   

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • MRTA เป็นประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีลูกค้าสมัคร MRTA อัตราดอกเบี้ยจะลดลงจากปกติอีก 0.50% และหากมีการยกเลิกภายหลังทำสัญญา อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นอีก 0.50%
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนองอัตรา 1.00% ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
  • ค่าธรรมเนียม Outsource ไปจดจำนอง ตามอัตราของผู้ให้บริการภายนอกเรียกเก็บ
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เก็บตามอัตราของบริษัทประกัน (การกำหนดเลือกบริษัทฯ ที่รับประกันภัยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้า)
  • ค่าเบี้ยประกัน MRTA (ถ้ามี) เก็บตามอัตราของบริษัทประกัน (การกำหนดเลือกบริษัทฯ ที่รับประกันภัยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ)
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 พ.ย. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์