ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบัวหลวงพูนผล-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.9 - 7.4 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 66
  • 34,766
  จุดเด่น

  บริการสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เพื่อการศึกษา หรือ เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ สินเชื่อบัวหลวงพูนผลได้เพิ่ม (Top Up) และสินเชื่อบัวหลวงพูนผลบ้านแลกเงิน (Home For Cash)

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบัวหลวงพูนผล
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :

  บริการสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เพื่อการศึกษา หรือ เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ สินเชื่อบัวหลวงพูนผลได้เพิ่ม (Top Up) และสินเชื่อบัวหลวงพูนผลบ้านแลกเงิน (Home For Cash)

  รายละเอียดหลักประกัน
  :

  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)

  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี (สินเชื่อบัวหลวงบ้านแลกเงิน อายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 60 ปี)
  • เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
  100% ของมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด และวงเงินสูงสุดต่อมูลค่าหลักประกันไม่เกิน ตามกรณีดังนี้
  • Top Up: สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน และไม่เกินอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อมูลค่าหลักประกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
  • Home for Cash: สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
  ระยะเวลากู้
  :
  10 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.9 - 7.4 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีเพื่อต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในรูปแบบรักษ์โลก (Green Financing)

  - Top Up : MRR - 0.75% ต่อปี

  - Home For Cash : MRR - 0.50% ต่อปี


  • อัตราดอกเบี้ยกรณีเพื่อต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

  - Top Up : MRR - 0.50% ต่อปี

  - Home For Cash : MRR - 0.25% ต่อปี


  • อัตราดอกเบี้ยกรณีเพื่ออเนกประสงค์/ ใช้จ่ายส่วนตัว

  - Top Up : MRR + 0.50% ต่อปี

  - Home For Cash : MRR + 0.75% ต่อปี

   

  MRR=6.65% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  -
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติตามสัญญา บวก 3% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน 3,210 บาท
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  • สินเชื่อบัวหลวงพูนผลได้เพิ่ม (Top Up) สินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืมเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงเดิม
  • สินเชื่อบัวหลวงพูนผลบ้านแลกเงิน (Home For Cash) สินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืมสําหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่ใช่ลูกค้าเดิมของสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 ม.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์