• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน (Happy Home for Cash)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4.6 - 5.68 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค. 64
  • 11,163
  จุดเด่น
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
  • อนุมัติวงเงินกู้รวมสูงสุด 80%

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน (Happy Home for Cash)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
  • อนุมัติวงเงินกู้รวมสูงสุด 80%
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดียว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว,
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  -
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
  วงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 80 % ของราคาประเมินธนาคารฯ
  ระยะเวลากู้
  :
  ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 4.6 - 5.68 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยแบบทำ MRTA

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.75% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.60% ต่อปี

  **อัตราดกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.30% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยแบบไม่ทำ MRTA

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.25% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.10% ต่อปี

  **อัตราดกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.68% ต่อปี


   

  (MRR = 7.35% ต่อปี)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  1. สัญญากู้: ต้นฉบับ วงเงินสินเชื่อทุก 2,000 บาทละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท, คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ 
  2. สัญญาค้ำประกัน: ต้นฉบับ 10, คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ
  3. หนังสือมอบอำนาจ: ต้นฉบับ 30 บาท(ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน), คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง: ร้อยละ 1.00 ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท(ยกเว้นห้องชุด)
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน : ตามที่บริษัทประเมินภายนอกเรียกเก็บ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
  หมายเหตุ
  :

  ขอสงวนลิขสิทธิ์เงื่อนไขพิจารณาสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2359-0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 ต.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์