• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.6 - 4.13 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 64
  • 28,671
  จุดเด่น
  • ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.75% ต่อปี

  • ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1%

  • ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.75% ต่อปี

  • ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1%

  • ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
  • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
  • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
  วงเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ระยะเวลากู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 2.6 - 4.13 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ย

  1) ทำประกัน

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
  • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.70% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.60% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 3.97% ต่อปี

  2) ไม่ทำประกัน

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.70% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.65% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.70% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.01% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยทางเลือกแบบธนาคารออกค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1%

  1) ทำประกัน

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
  • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.20% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.93% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.09% ต่อปี

  2) ไม่ทำประกัน

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.20% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.15% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.03% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.13% ต่อปี

   

  *MRR=6.22% ต่อปี ตามประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
  • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
  • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  8 ก.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์