• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช (Home For Cash)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4.3 - 8.95 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 64
  • 60,924
  จุดเด่น
  • เปลี่ยน บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ที่คุณมี ให้เป็นเงินก้อนโตในมือคุณ
  • เงินกู้เพื่อใช้จ่ายอเนกประสงค์

  • ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี(อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี)

  • กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเพียงเดือนละ 6,700 บาท

  •  มีเงินเยอะก็โปะคืนได้

  •  อัตราดอกเบี้ยต่ำ 4.30% ต่อปี นาน 3 ปี

  • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช (Home For Cash)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • เปลี่ยน บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ที่คุณมี ให้เป็นเงินก้อนโตในมือคุณ
  • เงินกู้เพื่อใช้จ่ายอเนกประสงค์

  • ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี(อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี)

  • กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเพียงเดือนละ 6,700 บาท

  •  มีเงินเยอะก็โปะคืนได้

  •  อัตราดอกเบี้ยต่ำ 4.30% ต่อปี นาน 3 ปี

  • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน

  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
  • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 85 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
  สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 500,000 บาท 4.3 - 8.95 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  กรณีหลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย

  สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 3 แสนบาท แต่ไม่ถึง 5 แสนบาท

  แบบที่ 1

  • อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.45% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.45% ต่อปี
  แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)
  • อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.90% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.95% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.95% ต่อปี
   

  สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท

  แบบที่ 1

  • อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.45% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.45% ต่อปี

  แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)

  • อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.90% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.95% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.95% ต่อปี

   

  สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท

  แบบที่ 1

  • อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.05% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.05% ต่อปี

  แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)

  • อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.55% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.55% ต่อปี

   

  สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

  แบบที่ 1

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.75% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.30% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.11% ต่อปี

  แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.40% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.65% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.30% ต่อปี


  หมายเหตุ : รับสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA)

  • กรณีลูกค้าเลือกรับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 2 ฟรีค่าจดจํานองตามเงื่อนไขที่กําหนด1/
  • กรณีลูกค้าเลือกรับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1 รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  1. ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 21 พ.ค. 63 อัตราดอกเบี้ย MRR=6.05% ต่อปี ซึ่งยังบังคับใช้อยู่
  2. อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
  3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  4. หลักประกันต้องไม่ทิ้งร้าง ไม่ทรุดโทรม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
  5. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด 
  6. วงเงินกู้อนุมัติสูงสุดต่อหลักกัน (ราคาซื้อขาย) สําหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชเพิ่มจากสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด และไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุดไม่เกิน 19.07% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินกู้ (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา) รายละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2. เบี้ยประกันอัคคีภัย (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน) ตามอัตราของบริษัทประกัน
  3. ค่าจดจำนอง คิด 1% ของทุนจำนอง (เรียกเก็บ ณ วันจดจำนองที่กรมที่ดิน)
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับ คิดเป็น 3% ของวงเงินอนุมัติ กรณีที่ลูกค้าปิดภาระหนี้ก่อนกำหนดในทุกกรณี (ภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา))
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572 กด 9
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  8 ก.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์