ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.27 - 7.77 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 12 ม.ค. 66
  • 20,058
  จุดเด่น
  • สินเชื่อบ้านแลกเงินให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท
  • กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
  • ไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทยก็กู้ได้ใช้จ่ายได้ทุกความต้องการ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • สินเชื่อบ้านแลกเงินให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท
  • กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
  • ไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทยก็กู้ได้ใช้จ่ายได้ทุกความต้องการ
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  หลักประกันปลอดภาระการจำนอง
  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • อาคารชุด / อาคารพาณิชย์
  • ที่ดินเปล่า
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้
  • หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา
  • ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ
  • ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถแสดงที่มาของรายได้มาประกอบการพิจารณา
  • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
  • มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้
  • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
  วงเงินกู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่เกิน 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 20,000,000 บาท 5.27 - 7.77 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ไม่เกิน 20,000,000 บาท 7.22 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ (Salary)

  หลักประกัน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

  • ปีที่ 1 - 2 : MRR - 1.50% ต่อปี
  • หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

  หลักประกัน : อาคารชุด / อาคารพาณิชย์

  • ปีที่ 1- 2 : MRR - 1.00% ต่อปี
  • หลังจากนั้น : MRR ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

  หลักประกัน : ที่ดินเปล่า

  • ปีที่ 1 - 2 : MRR - 0.50% ต่อปี
  • หลังจากนั้น : MRR + 1.00% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Self Employed)

  หลักประกัน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

  • ตลอดอายุสัญญา : MRR + 1.00% ต่อปี

  หลักประกัน : อาคารชุด / อาคารพาณิชย์

  • ตลอดอายุสัญญา : MRR + 1.00% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของวงเงินกู้ ขั้นต่ำ 1,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงหนี้
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  • ต้นฉบับสัญญาเงินกู้ : เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  • คู่ฉบับสัญญาเงินกู้ : ฉบับละ 5 บาท
  • ต้นฉบับสัญญาค้ำประกัน (ถ้ามี) : ฉบับละ 10 บาท
  • คู่ฉบับสัญญาค้ำประกัน (ถ้ามี) : ฉบับละ 5 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน : ขั้นตํ่า 3,500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ โปรดสอบถามเพิ่มเติมจากธนาคาร
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  12 ม.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์