• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.99 - 18.99 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค. 64
  • 7,398
  จุดเด่น
  สินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มอบชีวิตอิสระ สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ รายได้ต่อเดือน 3 หมื่นบาทขึ้นไป จะรวมหนี้ไว้ที่เดียว หรือวงเงินพร้อมใช้ รองรับได้ทุกความต้องการ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มอบชีวิตอิสระ สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ รายได้ต่อเดือน 3 หมื่นบาทขึ้นไป จะรวมหนี้ไว้ที่เดียว หรือวงเงินพร้อมใช้ รองรับได้ทุกความต้องการ
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • อายุ 20-65 ปี
  • พนักงานบริษัท หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป (ประกอบด้วยเงินเดือน และสามารถรวมรายได้ประจำอื่นๆ ที่ได้รับเท่ากันทุกเดือน)
  • อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 2,000,000 บาท 9.99 - 18.99 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 60 วัน
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 - 79,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี นาน 60 วัน
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 80,000 - 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี นาน 90 วัน
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี นาน 120 วัน

   

  อัตราดอกเบี้ยปกติ หลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18.99% ต่อปี (MRR + 10.19%)
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 - 79,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16.99% ต่อปี (MRR + 8.19%)
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 80,000 - 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15.99% ต่อปี (MRR + 7.19%)
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 14.99% ต่อปี (MRR + 6.19%)

   

  **อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคลไทยเครดิต ตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติวงเงินระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564  เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมด
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  100 บาท/ รอบบัญชี
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 ต.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์