• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.33 - 4.725 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 64
  • 8,620
  จุดเด่น
  สินเชื่อบำเหน็จตกทอด อนุมัติง่าย รับเงินไว สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ ให้โอกาสคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการหลังวัยเกษียณ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อบำเหน็จตกทอด อนุมัติง่าย รับเงินไว สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ ให้โอกาสคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการหลังวัยเกษียณ
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  1. หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  เฉพาะข้าราชการ (ผู้รับบำนาญ), ลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
  2. อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
  4. มีความสามารถในการชำระหนี้คืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  วงเงินกู้สูงสุดเต็มวงเงินบำเหน็จตกทอด
  ระยะเวลากู้
  :
  30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ข้าราชการ
  (หรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ)
  ทุกจำนวน 3.33 - 4.725 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยปีแรก  3.33% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

  (ปัจจุบัน MRR = 6.725% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศธนาคารฉบับล่าสุด)
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  เท่ากับดอกเบี้ย MRR ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ฟรีค่าธรรมเนียมดำเนินการขอสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มี
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-633-6000, 02-123-4000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ก.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์