• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3 - 4.98 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64
  • 33,493
  จุดเด่น
  • ประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก
  • สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาว ธนาคารขอเสนอดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนตลอดอายุสัญญากับธนาคาร และช่วยให้มีเงินเหลือออมมากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
  •  กรณีท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้นๆ ธนาคารมีดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
  • สามารถกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว
  • ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต
  • ยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงล้านละ 5,900 บาทต่อเดือน
  • ไม่บังคับทำประกันชีวิต (MRTA)

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก
  • สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาว ธนาคารขอเสนอดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนตลอดอายุสัญญากับธนาคาร และช่วยให้มีเงินเหลือออมมากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
  •  กรณีท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้นๆ ธนาคารมีดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
  • สามารถกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว
  • ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต
  • ยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงล้านละ 5,900 บาทต่อเดือน
  • ไม่บังคับทำประกันชีวิต (MRTA)
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  เฉพาะหลักประกันที่เป็น บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/อาคารชุด และทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม ที่ใช้สำหรับเพื่ออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีที่ทำการของสาขาตั้งอยู่
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • มีสัญชาติไทย
  • อายุผู้กู้ 20 ปีขึ้นไป ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วสูงสุดไม่เกิน 65 ปี
  • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือ (หากไม่ถึงให้นับอายุงานต่อเนื่องจากที่เก่า)
  • เจ้าของกิจการ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
  • กู้ร่วมได้สูงสุด 3 ท่าน (ผู้กู้ร่วมต้องเป็นบุคคลในครอบครัว หรือคู่สมรสของผู้กู้หลัก)
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
  • กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้น ไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 3 - 4.98 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  แบบ 1 สบายคงที่ 2 ปี (3 ล้านบาทขึ้นไป)

  • ปีที่ 1 - 2 ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  • ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MLR - 2.25% ต่อปี
  • หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 0.75% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.00%

  **ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 4.96%


  แบบ 2 สบายคงที่ 2 ปี (1 ล้านบาทขึ้นไป)

  • ปีที่ 1 - 2 ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  • ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MLR - 1.95% ต่อปี
  • หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 0.75% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.10%

  **ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 4.98%


  แบบ 3 สบายระยะยาว (1 ล้านบาทขึ้นไป)

  • ปีที่ 1 - 3 ดอกเบี้ย MLR - 1.75% ต่อปี
  • หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 2.00% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.50%

  **ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 4.30%

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  -
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  15% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :

  ชำระตามจริงที่บริษัทภายนอกเรียกเก็บ

  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินอนุมัติ + 5 บาทสำหรับคู่ฉบับ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตามอัตราที่กำหนดโดยบริษัทประกัน และตกลงโดยผู้กู้
  • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินที่อนุมัติ แต่ทั้งนี้สูงสุด ไม่เกิน 2 แสนบาท (ยกเว้นอาคารชุดคำนวณจากราคาทรัพย์สิน)
  • ค่าโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 2-5% ของวงเงินซื้อขาย (สำหรับกรณีซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง)
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน เริ่มต้น 3,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของบริษัทประเมิน

   

  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนวงเงินกู้คงค้าง)
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2286-1010 ต่อ 2523-2525
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 พ.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์