• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.125 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 63
  • 13,015
  จุดเด่น
  ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม... ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ ให้ธนชาตร่วมเติมเต็มอนาคตคุณให้สดใส ด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น >

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อการศึกษา (ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
  จุดเด่น
  :
  ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม... ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ ให้ธนชาตร่วมเติมเต็มอนาคตคุณให้สดใส ด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น >
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  1. อายุผู้ค้ำ
   - กรณีบิดา หรือ มารดา เป็นผู้ค้ำประกัน ไม่กำหนดอายุ
   - กรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำ อายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
  2. รายได้
   - กรณีรายได้ประจำ : รายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บ. ต่อเดือน
   - กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว : ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รายได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท/เดือน (พิจารณาจากเงินหมุนเวียนเฉลี่ยใน Bank Statement)
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. สัญชาติไทย
  2. เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้ปกครอง / ผู้มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย / ญาติที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้ ของผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี
  3. อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
  4. ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป
  5. อายุงานของผู้กู้
   - ผู้มีรายได้ประจำ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
   - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  วงเงินกู้
  :
  เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  กู้ได้สูงสุด 100% ของค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท 9.125 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  TBANK's MLR + 3% (ต่อปี) 
  (MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุด 18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินกู้
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  1. ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา
  2. กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป ถ้าผู้กู้ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ต.ค. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์