• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 13.84 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 63
  • 79,439
  จุดเด่น
  • วงเงินสินเชื่อสูง
  • ผ่อนยาว
  • ดอกเบี้ยต่ำ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • วงเงินสินเชื่อสูง
  • ผ่อนยาว
  • ดอกเบี้ยต่ำ
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  เล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  บุคคลธรรมดา
  • อายุ 20 - 70 ปี
  • สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่ชัดเจน
  • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด)
  • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน

  นิติบุคคล

  • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)
  • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน
  • จัดตั้งในประเทศไทย
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน

  *การพิจารณาวงเงินขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

   
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 72 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ไม่เกิน 13.84 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี (เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) สูงสุดไม่เกิน 26% ต่อปี)
  2. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สูงสุดไม่เกิน MOR+8% ต่อปี
  MOR=5.84% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  2. อัตราดอกเบี้ยจะมากน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 15% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  • ค้างชำระ 1 งวด 300 บาท/งวด
  • ค้างชำระ 2 งวด 400 บาท/งวด
  • ค้างชำระ 3 งวดเป็นต้นไป 500 บาท/งวด
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
  1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรถยนต์ที่จะนำมาขอสินเชื่อ โดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด KLeasing โดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  2. นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อนำรถยนต์ที่จะนำมาขอสินเชื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อมาพร้อมกัน ณ ที่ทำการของบริษัทฯ
  3. รอทราบผลการอนุมัติภายใน 1 - 2 วันทำการ เพื่อดำเนินการโอนทะเบียนและรับเช็คไฟแนนซ์ต่อไป
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-696-9999
  Email. klcontactcenter@kasikornleasing.com
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ก.ย. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์