• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.7 - 4.9 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 64
  • 48,084
  จุดเด่น
  • จ่ายน้อย ผ่อนสบาย
  • รีไฟแนนซ์ทุกโครงการ พร้อมวงเงินพิเศษ
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%
  ลงทุน
  "รีไฟแนนซ์บ้าน" ทั้งที รับวงเงินให้เต็ม 100% เลยดีไหม? 1 ในข้อเสนอดีๆ ในการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนชาต

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • จ่ายน้อย ผ่อนสบาย
  • รีไฟแนนซ์ทุกโครงการ พร้อมวงเงินพิเศษ
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  • บ้านพร้อมที่ดิน , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม , โฮมออฟฟิต , อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) และอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในกลุ่ม Top Selective Developers ทั้งหมด หรืออาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ)
  • มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ กรุงเทพและปริมณฑล 700,000 บาท / ต่างจังหวัด 500,000 บาท
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลธรรมดา
  • สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
  • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
  • กรณี Refinance ต้องมีประวัติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และบัญชีมีสถานะล่าสุด เป็นปกติ
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
  • กรณีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ
  ระยะเวลากู้
  :
  ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 2.7 - 4.9 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยแบบสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

  แบบที่ 1

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.58% ต่อปี 
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.63% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.70% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.65% ต่อปี

  รับสิทธิเพิ่มเติม :

  • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 

  แบบที่ 2

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.23% ต่อปี
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.63% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.05% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.65% ต่อปี

  รับสิทธิเพิ่มเติม :

  • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
  • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

   

  อัตราดอกเบี้ยแบบสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม ไม่ครบทั้ง 3 ประเภท

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.63% ต่อปี
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.38% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.65% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.90% ต่อปี

  รับสิทธิเพิ่มเติม :

  • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :

  ได้ดอกเบี้ยพิเศษ กรณีที่เลือกกลุ่มอัตราดอกเบี้ยที่มีเงื่อนไขให้สมัครผลิตภัณฑ์เสริมครบทั้ง 3 ประเภท คือ

  1. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus ตามเกณฑ์ธนาคาร

  • ผู้กู้ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดย อายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 70% ของอายุสัญญากู้เงิน และ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ
  • ผู้กู้ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงิน หรือ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ
  • ผู้กู้สามารถชำระค่าเบี้ยเป็นเงินสด หรือขอสินเชื่อ MRTA พร้อมกันกับการขอสินเชื่อหลัก

  2. สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนชาต เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน

  3. สมัครบัตรเดบิตธนชาต (กรณีที่มีบัตรเดบิตธนชาต แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)

   

  หมายเหตุ :  กรณีตรวจพบภายหลังที่มีการเบิกเงินกู้ แล้วพบว่าสมัครไม่ครบ 3 ผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MRR บวก 3% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้

  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
  • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิดค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  8 มิ.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์