• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4.82 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 64
  • 18,707
  จุดเด่น
  สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ข้าราชการเกษียณแล้วก็กู้ได้ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ข้าราชการเกษียณแล้วก็กู้ได้ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  เฉพาะข้าราชการ (ข้าราชการเกษียณอายุ)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. สัญชาติไทย
  2. ไม่จำกัดอายุผู้กู้
  3. เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้รับบำนาญรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด กระทรวงการคลังออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคาร
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ข้าราชการ ทุกจำนวน 4.82 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.15% ต่อปี

  MRR=5.97% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 15% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญากู้เงิน (เงินกู้ 2,000 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท เศษ 2,000 บาทปัดเป็นอากร 1 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  ไม่มี (ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้)
  หมายเหตุ
  :
  ลักษณะการรับเงินกู้

  ธนาคารจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ เข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย ตามที่ผู้กู้ได้ระบุไว้ในใบสมัคร เป็นจำนวนเงินสุทธิที่หักค่าอากรแสตมป์แล้ว

  วิธีการผ่อนชำระคืนเงินกู้

  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ดำเนินการ หักเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้ นำส่งให้ธนาคารเพื่อชำระเงินกู้ทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น กรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือผิดนัดชำระหนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะหักเงินบำเหน็จตกทอดที่เป็นประกันนำมาชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 มี.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์