• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านแลกเงิน-ธนาคารทหารไทย (TMB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.4 - 6.57 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 64
  • 20,128
  จุดเด่น

  สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์จาก TMB ช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินและเติมเต็มความต้องการของคุณ พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.40% ต่อปี

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านแลกเงิน
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :

  สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์จาก TMB ช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินและเติมเต็มความต้องการของคุณ พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.40% ต่อปี

  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  • โฉนดที่ดิน หรือสำเนา นส.3 ก
  • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือ ทด.13 สำหรับหลักประกันที่เป็นบ้าน (คอนโดฯ ไม่ต้องใช้)
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

  • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
  • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
  • อายุอยุ่ระหว่าง 20-60 ปี
  • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
  วงเงินกู้
  :
  เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
  • กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมสมัครสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ
  • กรณีสมัครสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ใหม่ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินธนาคารฯ
  • กรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์จากที่อื่นมาที่ TMB วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร ฯ
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 15 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 500,000 ถึง 10,000,000 บาท 5.4 - 6.57 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  กรณีกู้สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์พร้อมสมัคร MRTA (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.88% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.63% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 5.40% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.57% ต่อปี

   

  กรณีกู้สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์แต่ไม่สมัคร MRTA (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.12% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.37% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 6.40% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 6.57% ต่อปี

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุด 15.50% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  ค่าจดจำนอง 1% ของทุนจำนอง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1558
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  20 เม.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์