• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทิสโก้ออโต้แคช (TISCO AUTO Cash)-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ตั้งแต่ 6.6 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 63
  • 146,017
  จุดเด่น
  สินเชื่อสำหรับคนมีรถ ที่ต้องการใช้เงินระยะสั้นในยามฉุกเฉิน หรือ เสริมสภาพคล่อง ลงทุนธุรกิจ รับรถยนต์อายุสูงสุด รวมผ่อนไม่เกิน 25 ปี แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทิสโก้ออโต้แคช (TISCO AUTO Cash)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อสำหรับคนมีรถ ที่ต้องการใช้เงินระยะสั้นในยามฉุกเฉิน หรือ เสริมสภาพคล่อง ลงทุนธุรกิจ รับรถยนต์อายุสูงสุด รวมผ่อนไม่เกิน 25 ปี แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  1. เล่มทะเบียนรถยนต์ ประเภทรถยนต์ เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และบิ๊กไบค์
  2. อายุรถยนต์ รวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 25 ปี
  3. กรณีขอกู้ 100% ของราคาประเมินรถยนต์ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. อายุ 20 - 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อนแล้วไม่เกิน 70 ปี)
  2. มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็น 2 เท่าของค่างวดที่ผ่อนชำระ
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  1. วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินรถยนต์ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
  2. วงเงินกู้สูงสุด 100 % ของราคาประเมินรถยนต์ ต้องมีผู้ค้ำประกัน
  ระยะเวลากู้
  :
  6 - 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ตั้งแต่ 6.6 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อนชำระ สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ส่วนบุคคล ดังนี้

  • ระยะเวลาผ่อนชำระ 12-48 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน

  อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอายุหลักประกัน สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ส่วนบุคคล ดังนี้

  • มีอายุ 12 ปีขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน
  อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถบรรทุก
  • คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน
  อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถบิ๊กไบค์
  • คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.77% ต่อเดือน

  อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถตู้โดยสาร

  • คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.77% ต่อเดือน
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามประเภทรถ อายุรถ และระยะเวลาการผ่อนชำระ
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  1.5 % ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 1,500 บาท
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  กรณีค้างชำระเกิน 3 วันทำการ มีค่าการทวงหนี้ 500 บาท/ครั้ง
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าเบี้ยประกันสินเชื่อ คิดตามอายุผู้กู้ ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  ไม่มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (สามารถชำระได้ โดยเงินต้นคงค้างจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก เริ่มต้นที่ 12% ต่อปี)
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000 กด 3
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 ก.ย. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์