• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรกดเงินสด flash-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 12 - 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิ.ย. 64
  • 96,710
  จุดเด่น
  สินเชื่อเงินสดวงเงินพร้อมใช้ 24 ชั่วโมง ดอกเบี้ยถูกพิเศษ มาในรูปแบบของบัตรกดเงิน เงินสดพร้อมใช้ ต้องการเมื่อไร กดใช้ได้ทันที

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  บัตรกดเงินสด flash
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อเงินสดวงเงินพร้อมใช้ 24 ชั่วโมง ดอกเบี้ยถูกพิเศษ มาในรูปแบบของบัตรกดเงิน เงินสดพร้อมใช้ ต้องการเมื่อไร กดใช้ได้ทันที
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

  • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
  • อายุอยู่ระหว่าง 20 - 59 ปี
  • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

   

  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • รายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
  • อายุอยู่ระหว่าง 25 - 60 ปี
  • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  เงินกู้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  วงเงินอนุมัติ สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ประจำต่อเดือน หรือตั้งแต่ 15,000 - 500,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 15,000 ถึง 500,000 บาท 12 - 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี (CPR + 7%)

  CPR=18.00% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

  (CPR คือ อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบุคคล)

   

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อสมัครใช้บริการ Cash Chill Chill 

  • รายได้ 15,000 - 29,999 บาท อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 - 12 : 18% ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป : 22% ต่อปี
  • รายได้ 30,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 - 12 : 14% ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป : 22% ต่อปี
  • รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 - 12 : 12% ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป : 20% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :

  ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ : งวดละ 100 บาทต่อบัญชี(ยังไม่รวม VAT)

  ค่าอากรแสตมป์
  :

  0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :

  ขั้นตำ 3% ของยอดเงิน ตามใบแจ้งสรุปยอดบัญชี (Statement)

  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1558
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 มิ.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์