รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 -30 ธ.ค. 64 และได้รับอนุมัติสินเชื่อ รับฟรี! โค้ดส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าผ่าน NocNoc.com รวมมูลค่า 3,000 บาท

14 ต.ค. 64 27
ระยะเวลา 01 ต.ค. 31 ธ.ค. 64
รับโค้ดส่วนลด 3,000 บาท
สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 -30 ธ.ค. 64 และได้รับอนุมัติสินเชื่อ โดยจดทะเบียนจำนองหลักประกันภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
รับฟรี! โค้ดส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าผ่าน NocNoc.com รวมมูลค่า 3,000 บาท
เงื่อนไข
 • สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 -30 ธ.ค. 64 และได้รับอนุมัติสินเชื่อ โดยจดทะเบียนจำนองหลักประกันภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 300 ท่านแรก ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านแลกเงินในวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และจดทะเบียนจำนองหลักประกันภายในวันที่ 31 ม.ค.65
 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับโค้ดส่วนลดผ่านทาง sms ตามเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะจัดส่งโค้ดส่วนลดให้ลูกค้าทุกวันที่ 10 พ.ย. 64/ 10 ธ.ค. 64/ 10 ม.ค. 65/ 10 ก.พ. 65
 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด 1 ชุด ประกอบด้วย 3 รหัสโค้ด สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ NocNoc.com รวมมูลค่าส่วนลด 3,000 บาท ตามเงื่อนไขที่ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด ("บริษัท") กำหนด ดังนี้
  1) โค้ดส่วนลดนี้ เป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ NocNoc.com ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดสินค้าได้ทุกประเภท ยกเว้นสินค้าประเภท ปูน, เหล็กก่อสร้าง, อิฐ, บ้านสำเร็จรูป, เสาเข็ม และ งานบริการ
  2) เฉพาะซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ โดยทำการกรอกโค้ดส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
  - หมวดเฟอร์นิเจอร์ ลด 10% สูงสุด 1,000 บาท*
  - หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ลด 5% สูงสุด 1,000 บาท*
  - หมวดสินค้าอื่น ๆ ลด 5% สูงสุด 1,000 บาท*
  3) โค้ดส่วนลด สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65 เท่านั้น
  4) จำกัดโควตา โค้ดส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ได้ระบุในข้อที่ 2 ข้างต้น เท่านั้น*
  5) จำกัด 1 ชุดโค้ดส่วนลด / 1 บัญชีผู้ใช้งาน / 1 หมายเลขโทรศัพท์ / 1 สิทธิ์ / 1 ข้อมูลผู้ติดต่อและรายละเอียดสถานที่จัดส่ง เท่านั้น
  6) จำกัด 1 คำสั่งซื้อ สามารถใช้รหัสโค้ดส่วนลดได้สูงสุดเพียง 1 รหัสโค้ดส่วนลดเท่านั้น
  7) การคำนวณส่วนลดเพิ่ม จะคำนวณจากราคาสินค้าที่หักส่วนลด จากผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าแล้วเท่านั้น **
  8) ส่วนลดเพิ่มดังกล่าว เป็นส่วนลดเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถใช้ลดค่าบริการติดตั้ง หรือค่าบริการขนส่งได้
  9) ขอสงวนสิทธิ์รายการโปรโมชัน "สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี " สำหรับผู้สั่งซื้อและทำการชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโปรโมชัน เท่านั้น ยกเว้น ชำระผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงิน สามารถชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง นับจากทำการกดยืนยันคำสั่งซื้อผ่านระบบ แล้วเท่านั้น
  10) ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ลูกค้าสามารถทำการคืนหรือเปลี่ยนสินค้ากับทางผู้ผลิตหรือผู้ขายได้ ***
  11) รายการโปรโมชันดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการโปรโมชัน กรอกโค้ดส่วนลดอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันได้
  12) กรณีลูกค้าต้องการแจ้งยกเลิก เพื่อทำการเปลี่ยนประเภท หรือ รุ่นสินค้า จำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อเดิม และทำการสั่งซื้อใหม่ผ่านเว็บไซต์ NocNoc.com ในระยะเวลาที่ร่วมรายการโปรโมชันด้วยตนเอง เท่านั้น หากคำสั่งซื้อใหม่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ หมดโปรโมชันดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ส่วนลดหรือรายการโปรโมชันดังกล่าวแก่ลูกค้าทุกกรณี
  13) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ส่วนลดหรือรายการโปรโมชันดังกล่าว สำหรับปริมาณสินค้าที่แจ้งขอปรับเพิ่มในคำสั่งซื้อเดิม (เมื่อพ้นระยะเวลาโปรโมชันดังกล่าวแล้ว) โดยสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อเพิ่มดังกล่าว ลูกค้าต้องซื้อสินค้าที่ราคาและโปรโมชันใด ๆ ณ ขณะนั้นเท่านั้น
  14) โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบการชำระเงินอื่น ๆ ได้
  15) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  16) สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
  17) บริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงและนโยบายของบริษัทได้ โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  18) สอบถามรายละเอียดเติมเติมที่ ttb contact center 1428 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ttbbank.com
วิธีการใช้โค้ดส่วนลด
 • ทำการลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว หรือกดเข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บไซต์ www.NocNoc.com
 • กดเลือกสินค้า เพื่อดูรายละเอียดสินค้า และราคาค่าสินค้า ****
 • ระบุรายละเอียดที่อยู่การจัดส่ง *****
 • กรอกโค้ดส่วนลดที่ธนาคารจัดส่งให้ทาง SMS "ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ข้อที่ 2 ข้างต้น" ในช่องกรอกโค้ดส่วนลด ในขั้นตอนหลังจากระบุที่อยู่การจัดส่ง
 • เลือกรูปแบบการชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต เดบิต อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง และชำระผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงิน******
 • กดยืนยันการสั่งซื้อ
วิธีการใช้โค้ดส่วนลด
*สอบถามสถานะและ โควตาสิทธิ์คงเหลือ กับทาง NocNoc ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาทำการ โดยในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 22.00 น. และในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 20.00 น.
Line ID : @nocnocsupport
Tel : 02-8215946
** ตัวอย่าง หลักเกณฑ์ในการคำนวณส่วนลดเพิ่ม
 
*** กรณี ต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ที่มิใช่เหตุจากความชำรุดเสียหายของสินค้า แต่เป็นเหตุจากลูกค้าทำการเปลี่ยนใจหรือเหตุอื่นใด ทางลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขาย หรือผู้ผลิตสินค้าด้วยตนเอง โดยหีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยถูกเปิด หรือฉีกขาด ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง และส่งคืนผู้ขายหรือผู้ผลิตสินค้าภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น หากเกินกำหนดดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี
**** ราคาสินค้า ที่ปรากฎกฏในเว็บไซต์ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ผู้ขายหรือผู้ผลิตสินค้า เป็นผู้กำหนด ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนราคารายวัน ผู้ซื้อควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลราคา ก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อทุกครั้ง
***** ค่าใช้จ่ายการจัดส่ง จะแสดงภายหลังการระบุรายละเอียดที่อยู่การจัดส่งแล้วเท่านั้น
****** ในการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงิน ลูกค้าจะต้องชำระเงินภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการสั่งซื้อสินค้า เมื่อชำระแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินจาก NocNoc จากนั้นคำสั่งซื้อของท่านจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดส่งต่อไป
ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ต.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1428
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อบ้านแลก โค้ดส่วนลดบิ๊กซี


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ