ข่าวการลงทุน

ข่าวการลงทุน

 
วันที่ : 30 ก.ย. 58
เข้าชม : 2,501 ครั้ง
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2561 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
วันที่ : 30 ก.ย. 58
เข้าชม : 2,061 ครั้ง
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 เปิดจองซื้อที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ วันที่ 17-20 สิงหาคม 2558
วันที่ : 30 ก.ย. 58
เข้าชม : 3,193 ครั้ง
เคทีซีเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
วันที่ : 30 ก.ย. 58
เข้าชม : 3,511 ครั้ง
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เริ่มเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค. 58 ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย
วันที่ : 30 ก.ย. 58
เข้าชม : 4,205 ครั้ง
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ จากธนาคารกสิกรไทย เปิดขายครั้งแรกวันที่ 27 ก.ค. - 7 ส.ค. 58 ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท
วันที่ : 30 ก.ย. 58
เข้าชม : 4,003 ครั้ง
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขาย 5 ชุด อายุตั้งแต่ 3 ถึง 7 ปี มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท
วันที่ : 29 ก.ย. 58
เข้าชม : 2,159 ครั้ง
บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G รายแรกในประเทศไทย จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา