ข่าวการลงทุน

กองทุนรวม LTF RMF ที่ธนาคารกรุงศรี ที่เดียว จบ ครบได้อีก

วันที่ : 17 ต.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,860 คน
กองทุนรวม LTF RMF ที่ธนาคารกรุงศรี ที่เดียว จบ ครบได้อีก


เลือกลงทุนกับ LTF / RMF คุณภาพจากหลากหลาย บลจ. ชั้นนำ ที่ธนาคารกรุงศรีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
  • KFGBRANRMF และ PRINCIPAL iPROPRMF ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ โดยปกติ KFGBRANRMF จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
  • PRINCIPAL iPROPRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572
สนใจดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม คลิก

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา