ข่าวการลงทุน

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2

วันที่ : 22 ม.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 4,762 คน
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2


บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อายุ 3 ปี 6 วัน (ผลตอบแทน (ต่อปี) คาดว่า 4.10 - 4.20%)
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อายุ 3 ปี 8 เดือน 11 วัน (ผลตอบแทน (ต่อปี) คาดว่า 4.30 - 4.40%) (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
คาดว่าเปิดจองซื้อ
 • วันที่ 18 และ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ติดต่อจองซื้อได้ที่
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย วันที่ 18 และ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 35,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อายุ 3 ปี 6 วัน (ผลตอบแทน (ต่อปี) คาดว่า 4.10 - 4.20%)
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อายุ 3 ปี 8 เดือน 11 วัน (ผลตอบแทน (ต่อปี) คาดว่า 4.30 - 4.40%)
อายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อายุ 3 ปี 6 วัน
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อายุ 3 ปี 8 เดือน 11 วัน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา