บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว เพียงเปิดบัญชี UOB V Care Savings ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป/บัญชี

วันที่ : 13 ก.พ. 63
เข้าดูทั้งหมด : 1,287 คน
รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว เพียงเปิดบัญชี UOB V Care Savings ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป/บัญชี 


สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare) กับธนาคารยูโอบี และคงยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ติดต่อกันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 4,000 บาท 
*มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 4,000 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 1 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 30 เม.ย. 63
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 2. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป
 3. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 30 เม.ย 63 และคงยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ติดต่อกันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 4,000 บาท
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ก.พ. 63 และคงยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 จะได้รับของกำนัลภายในเดือน มิ.ย. 63
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน มี.ค. 63 และคงยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 จะได้รับของกำนัลภายในเดือน ก.ค. 63
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน เม.ย. 63 และคงยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63 จะได้รับของกำนัลภายในเดือน ส.ค. 63
 4. เมื่อครบกำหนด ทางธนาคารจะส่ง SMS แจ้ง เพื่อรับของกำนัล ณ สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 5. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 3,500 ท่านแรก ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด
 6. ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
 8. เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
 9. สำหรับสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th/vcare

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด