บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 จาก ธ.ก.ส. ฝาก 500 ลุ้นรางวัลสูงสุด 20 ล้านบาท*

วันที่ : 4 ก.พ. 63
เข้าดูทั้งหมด : 9,541 คน
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 จาก ธ.ก.ส. ฝาก 500 ลุ้นรางวัลสูงสุด 20 ล้านบาท*


ออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงกับ สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 จาก ธ.ก.ส. ฝาก 500 ลุ้นรางวัลสูงสุด 20 ล้านบาท* เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 จาก ธ.ก.ส.
 • รับฝากหน่วยละ 500 บาท 
 • อายุการรับฝาก 3 ปี (ครบกำหนดวันชนวัน)
 • ออกรางวัลทุกเดือน ออกรางวัลครั้งแรกในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี ฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 36 ครั้ง
 • เริ่มรับฝาก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถรับฝากผ่านช่องทางบริการ ธ.ก.ส. A-Mobile ยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัล (วันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี)
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
 1. ผู้ที่ฝากจนครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 3.00 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.200 ต่อปี
 2. ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 3. ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 10 บาท ต่อหน่วย
จำนวนรางวัล และเงินรางวัล รวมรางวัลสูงสุดต่องวด 422,685 รางวัล เป็นเงินสูงสุด 133,700,000 บาท ประกอบด้วย

พิเศษ!! ฝากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile เริ่มรับฝาก 17 ก.พ. - 15 มิ.ย. 63 ลุ้นรับรถยนต์ และสร้อยคอทองคำรวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท*
เงื่อนไขรางวัลโปรโมชั่น
 1. สำหรับผู้ฝากสลากผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. - 15 มิ.ย. 63 หรือรับฝากได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์ 1 หมายเลขต่อ 1 สิทธิ์ โดยธนาคารจะประมวลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัลพิเศษ และประกาศสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 2. วิธีการจับรางวัลพิเศษ : หมุนรางวัลพิเศษจากหมายเลขประจำสิทธิ์จำนวน 12 รางวัล โดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 3. สถานที่จับรางวัล : ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน
 4. วันที่จับรางวัล : 31 กรกฎาคม 2563
 5. ประกาศผล: ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th
 6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆ ได้ ผู้ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
 7. *เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ : ถ่ายทอดผลการออกรางวัลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิร์ต และสามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลผ่านช่องทาง
 • แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 
 • เว็บไซต์ธนาคาร www.baac.or.th 
 • ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 • ทางโทรศัพท์หมายเลข 1900 1901 98 และ 1900 222 299
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย โดยกด *499222
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-555-0555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด