บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 3 ชุดพิมานมาศ เริ่มจำหน่ายหมวดแรก 14 กุมภาพันธ์นี้ หน่วยละ 50,000 บาท

วันที่ : 30 ม.ค. 63
เข้าดูทั้งหมด : 5,167 คน
สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 3 ชุดพิมานมาศ เริ่มจำหน่ายหมวดแรก 14 กุมภาพันธ์นี้ หน่วยละ 50,000 บาท


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัว "สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 3 ชุดพิมานมาศ" กรอบวงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาท จำหน่ายหน่วยละ 50,000 บาท รวม 1 ล้านหน่วย แบ่งออกเป็น 10 หมวด ๆ ละ 100,000 หน่วย อายุสลาก 3 ปี ออกรางวัลทุกเดือน รวม 36 ครั้ง เดือนละ 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท เริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 มีนาคม 2563 และยังได้ลุ้น Jackpot มูลค่ารางวัลละ 500,000 บาท จำนวนถึง 20 รางวัลทุกไตรมาส ฝากครบ 3 ปี รับดอกเบี้ย 1.0% ต่อปี พร้อมฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มเปิดจำหน่าย สลากวาเลนไทน์ หมวดแรกจำนวน 100,000 หน่วยแรก พิเศษ!!  เฉพาะผู้ที่ซื้อสลากในวันวาเลนไทน์ ฝากครบ 3 ปี รับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปี ส่วนหมวดอื่นๆ เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ธนาคารกำหนดจำหน่ายสลากฯ ชุดพิมานมาศ ให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป, คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. บริษัทประกันภัย, ประกันชีวิต, กองทุนรวม และอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเปิดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์รับโชค พร้อมสมัคร Application GHB ALL สำหรับซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

ผลตอบแทนหน้าสลาก : 1.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด)
  • กรณีฝากครบ 3 ปี รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 51,500 บาท หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 1.0% ต่อปี 
  • กรณีฝากครบ 24 เดือน แต่ไม่ครบ 36 เดือน รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 50,500 บาท 
  • กรณีฝากครบ 12 เดือน แต่ไม่ครบ 24 เดือนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 50,250 บาท 
  • กรณีฝากครบ 3 เดือนแต่ไม่ครบ 12 เดือน ได้รับคืนเฉพาะเงินต้น 
  • กรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน ได้รับเงินต้นคืน 49,500 บาท
เงินรางวัล : หมวดละ 10 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท (ทุกเดือน) รวมทั้งโครงการเดือนละ 100 รางวัล สำหรับ 10 หมวด สำหรับกรณีถูกรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง จะทำให้ผู้ซื้อได้รับผลตอบแทน 34.33%, กรณีถูกรางวัล 3 ครั้ง ผลตอบแทนเท่ากับ 101%, กรณีถูกรางวัล 5 ครั้ง ผลตอบแทนเท่ากับ 167.67% และผู้ที่เคยถูกรางวัลแล้วยังมีโอกาสถูกซ้ำได้อีกในทุก ๆ เดือน รวมถึงยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ย และเงินรางวัลอีกด้วย
เงินรางวัลพิเศษ : หมวดละ 2 รางวัลๆ ละ 500,000 บาท (ทุก 3 เดือน) รวมทั้งโครงการไตรมาสละ 20 รางวัล สำหรับ 10 หมวด
เริ่มจำหน่ายหมวดแรก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ออกรางวัลครั้งแรก : วันที่ 16 มีนาคม 2563
โปรโมชั่นพิเศษ : เพื่อเป็นการส่งมอบความรัก และความสุขให้แก่ลูกค้าประชาชนในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ธอส. จึงกำหนดให้เริ่มเปิดจำหน่ายสลากฯ ชุดพิมานมาศ หมวดแรก หรือสลากวาเลนไทน์ จำนวน 100,000 หน่วย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้ที่ซื้อสลากในวันวาเลนไทน์ปีนี้ หากฝากครบ 3 ปี ธอส.จะมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.1% ต่อปี หรือได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 51,650 บาท (เมื่อฝากครบกำหนด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 02-645-9000 หรือเว็บไซต์ www.ghbank.co.th

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด