บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์ ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง จาก CIMB ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี

วันที่ : 13 ม.ค. 63
เข้าดูทั้งหมด : 1,233 คน
เงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์ ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง จาก CIMB ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่ง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์ วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย :
วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี) 
น้อยกว่า 100,000 0.40%
ตั้งแต่ 100,000 แต่ไม่ถึง 30,000,000 1.50%
ตั้งแต่ 30,000,000 แต่ไม่ถึง 500,000,000 1.35%
ตั้งแต่ 500,000,000 ขึ้นไป 0.40%
เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก
  1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ SPEED Savings สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล วัด หรือโบสถ์ เท่านั้น
  2. วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
  3. รับดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน
  4. สามารถเปิดบัญชีสปีด เซฟวิ่งส์ ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  5. อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-626-7777 หรือ www.cimbthai.com 

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด