บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

KBank Service ฝาก-ถอนที่บิ๊กซี รับคะแนนบิ๊กการ์ด 500 คะแนน

วันที่ : 21 พ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 845 คน
KBank Service ฝาก-ถอนที่บิ๊กซี รับคะแนนบิ๊กการ์ด 500 คะแนน

ทุกการฝาก-ถอนเงินสด จากบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ หรือจุดบริการลูกค้าบิ๊กซีทุกสาขา รับคะแนนสะสมพิเศษบิ๊กการ์ด 500 คะแนน ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการทำรายการ KBank Service ที่บิ๊กซี
 • ฝากเงินสด ได้ตั้งแต่ 1 - 20,000 บาท ต่อรายการ ต่อวัน ต่อหมายเลขบัตรประชาชน
 • ถอนเงินสดได้ตั้งแต่ 1 - 3,000 บาท ต่อรายการ ต่อวัน ต่อหมายเลขบัตรประชาชน
 • อัตราค่าธรรมเนียมการฝากเงินและถอนเงิน 20 บาท ต่อรายการ
 • *ทำรายการได้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
เงื่อนไข
 1. บริการฝากและถอนเงิน KBank Service ที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซีเอ๊กซ์ตร้า บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีฟู้ดเพลส และมินิบิ๊กซี (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
 2. รับคะแนนสะสมพิเศษบิ๊กการ์ด 500 คะแนนต่อใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
 3. คะแนนพิเศษสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบิ๊กการ์ดเท่านั้น
 4. คะแนนสะสมพิเศษจะหมดอายุในวันที่ 15 เมษายน 2563
 5. บริการฝากและถอนเงิน KBank Service เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น.
 6. ฝากและถอนเงินได้ที่ทุกเคาน์เตอร์แคชเชียร์ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซีเอ๊กซ์ตร้า บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีฟู้ดเพลส และมินิบิ๊กซี (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
 7. คะแนนไม่สามารถโอนข้ามหมายเลขสมาชิก และไม่สามารถแลกเปลี่ยน/ ทอนเป็นเงินสดได้
 8. คะแนนที่ใช้แลกรับสินค้า/บริการแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 9. หากบริษัทฯ พบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง ปลอมแปลง หรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสะสม ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะยกเลิกคะแนนสะสมและ/หรือเรียกคืนส่วนลดที่ใช้คะแนนสะสมแลกมา รวมถึงยกเลิกสิทธิการเป็นสมาชิกบิ๊กการ์ดและดำเนินการทางกฏหมายต่อผู้กระทำ กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข หรือยกเลิกรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าบิ๊กซีทุกสาขา / Call Center 1756 หรือ www.bigc.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด