บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

จะกสิกรไทย หรือ ออมสิน กดตู้ไหนก็ฟรีค่าธรรมเนียม

วันที่ : 8 พ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 220 คน
จะกสิกรไทย หรือ ออมสิน กดตู้ไหนก็ฟรีค่าธรรมเนียม

จะกสิกรไทย หรือ ออมสิน กดตู้ไหนก็ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้บริการผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารออมสิน ในจังหวัด สกลนคร นครพนม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ประเภทรายการ เงื่อนไขพื้นที่ อัตราค่าธรรมเนียมเดิม อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด
(8 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63)
 • ถอนเงิน 
 • สอบถามยอด 
 • โอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร
บัญชีเงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยู่ในกลุ่ม 5 จังหวัดข้างต้น และอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน
 • 4 รายการแรกภายในเดือนเดียวกันไม่คิดค่าธรรมเนียม
 • ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกันรายการละ 10 บาท ทุกรายการ
 • (ยกเว้นรายการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(ยกเว้นรายการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น)
 • ถอนเงิน
บัญชีเงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยู่ในกลุ่ม 5 จังหวัดข้างต้น แต่อยู่ข้ามเขตคนละจังหวัดกัน
 • รายการละ 20 บาท
 • ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกันเพิ่มรายการละ 10 บาท ทุกรายการ
 • (ยกเว้นรายการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น)
รายการละ 15 บาท
(ยกเว้นรายการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น)
ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
เงื่อนไข
 1. สำหรับการใช้บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทย ใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสิน ในพื้นที่ 5 จังหวัด สกลนคร นครพนม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. *ธนาคารออมสินจะทำการคืนค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บให้กับลูกค้าในวันถัดไป
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 หรือ gsb Call Center โทร.1115

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด