บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ในวันออมแห่งชาติ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา รับกระปุกออมสิน "ตู้นิรภัย"

วันที่ : 29 ต.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,293 คน
ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ในวันออมแห่งชาติ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา รับกระปุกออมสิน "ตู้นิรภัย" 


วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562 
ฝากเงินด้วยตนเอง ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสิน "ตู้นิรภัย" (กระปุกคัมภีร์แห่งการออม) ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา 1 ชิ้นต่อ 1 รายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. หรือจนกว่าของจะหมด
เงื่อนไขการฝากเงิน : จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน และการรับฝากเงินต่างสาขา
เงื่อนไขการแจกกระปุก
  1. เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องนำสมุดฝากเงินมาฝากด้วยตนเอง หรือเจ้าของทะเบียนสลากออมสิน ต้องมาฝากด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสาขา
  2. กรณีบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้มาฝากเงินจะเป็นผู้ฝากหรือผู้เยาว์ก็ได้
  3. แจกกระปุกออมสิน "ตู้นิรภัย" จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 รายเท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี และ/หรือ 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม
  4. ไม่แจก กระปุกออมสิน "ตู้นิรภัย" สำหรับการรับฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115 หรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด