บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ใช้ Thanachart Connect เลือกรับสิทธิพิเศษทุกเดือน เพียง โอน เติม จ่าย ครบ 5 รายการ*

วันที่ : 23 ก.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 921 คน
ใช้ Thanachart Connect เลือกรับสิทธิพิเศษทุกเดือน เพียง โอน เติม จ่าย ครบ 5 รายการ*


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Thanachart Connect ธนาคาร ธนชาต จำกัด มหาชน ("ธนาคาร") ที่ทำธุรกรรม โอนเงิน เติมเงินมือถือ จ่ายบิล และ จ่ายค่างวด ตามที่ระบุรวมครบ 5 รายการ หรือ ทำธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งครบ 5 รายการ ผ่าน Thanachart Connect ตามเงื่อนไขจะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อเดือน ดังนี้
 • ทำธุรกรรมครบในเดือนกันยายน 2562 แลกรับสิทธิ์ตั้งแต่ วันที่ 4 - 31 ตุลาคม 2562 จำนวนสิทธิ์แลกรับส่วนลด สูงสุดไม่เกิน 700 สิทธิ์ต่อเดือน ต่อร้านค้า โดยแต่ละร้านค้าจะนับรวมทุกสาขา ที่ร่วมรายการ
 • ทำธุรกรรมครบในเดือนตุลาคม 2562 แลกรับสิทธิ์ตั้งแต่ วันที่ 4 - 30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนสิทธิ์แลกรับส่วนลด สูงสุดไม่เกิน 700 สิทธิ์ต่อเดือน ต่อร้านค้า โดยแต่ละร้านค้าจะนับรวมทุกสาขา ที่ร่วมรายการ
 • ทำธุรกรรมครบในเดือนพฤศจิกายน 2562 แลกรับสิทธิ์ตั้งแต่ วันที่ 4 - 31 ธันวาคม 2562 จำนวนสิทธิ์แลกรับส่วนลด สูงสุดไม่เกิน 600 สิทธิ์ต่อเดือน ต่อร้านค้า โดยแต่ละร้านค้าจะนับรวมทุกสาขา ที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562
ระยะเวลาแลกสิทธิ์ : ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขสิทธิพิเศษลูกค้า Thanachart Connect โมบายแอปฯ
 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิ์แลกรับส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ได้แสดงรหัสเพื่อขอรับสิทธิ์ก่อนตามลำดับ
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไข สามารถเลือกรับของสมนาคุณได้เพียง 1 ครั้งต่อเดือน
 3. ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลดเมื่อกดใช้สิทธิ์ โดยรหัสส่วนลดจะใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 4. เมื่อกดรับรหัสส่วนลดแล้ว รหัสส่วนลดจะมีอายุ 60 นาที ต้องใช้ส่วนลดดังกล่าวในเวลาที่กำหนด
 5. การใช้สิทธิ์รหัสส่วนลด Shopee สามารถกรอกรหัสส่วนลดได้ที่หน้า Website และ App Shopee
 6. การใช้สิทธิ์รหัสส่วนลด Chester's และ Tesco Lotus ต้องแสดงรหัสส่วนลดต่อพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์ภายใน 60 นาที หลังจากได้รับรหัสส่วนลดเท่านั้น หากลูกค้าท่านใดกดใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ธนาคารฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าและบริการของร้านค้า กรณีลูกค้ามีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Thanachart Contact Center โทร. 1770

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด