บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับยูโอบี 1,000 บาทขึ้นไป รับเลย! Paul Frank Bag Tag 1 ชิ้น มูลค่า 290 บาท

วันที่ : 6 ก.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,028 คน
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับยูโอบี 1,000 บาทขึ้นไป รับเลย! Paul Frank Bag Tag 1 ชิ้น มูลค่า 290 บาท


เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับยูโอบี 1,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้น บัญชีออมทรัพย์ปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562)
รับเลย! Paul Frank Bag Tag 1 ชิ้น มูลค่า 290 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 62 (จำกัด 1 ท่าน / 1 ชิ้น / 1 ผลิตภัณฑ์)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
  2. เปิดบัญชีเงินฝาก 1,000 บาทเป็นต้นไป
  3. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ทุกประเภท ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์ปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ถึง 31 ต.ค. 62 ลูกค้าจะได้รับ Paul Frank Bagtag จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 290 บาท ในวันที่เปิดบัญชี ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 290 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 1,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  4. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด 20,000 ชิ้น ทุกสาขารวมกัน
  5. ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 1 ส.ค. 62
  7. เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
  8. สำหรับสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี แต่ละประเภท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.uob.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด