บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บัญชีออมทรัพย์ Ultra Savings เล่มเดียว ให้คุณก้าวหน้าได้ทุกวัน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี

วันที่ : 15 ส.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,731 คน
บัญชีออมทรัพย์ Ultra Savings เล่มเดียว ให้คุณก้าวหน้าได้ทุกวัน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ฝากแบบออมทรัพย์ รับแบบประจำ บัญชีเงินฝากเล่มเดียวที่ให้คุณก้าวหน้าได้ทุกวัน
 • ก้าวหน้าเร็วกว่า ด้วยดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี
 • ก้าวหน้าทุกวัน เพราะคิดดอกเบี้ยทุกวัน
 • ก้าวหน้าทุกเดือน เพราะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 • ก้าวหน้าง่ายๆ ฝากได้ตั้งแต่ 20,000 แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
 วงเงินฝาก  ดอกเบี้ย (ต่อปี)
น้อยกว่า 2 หมื่นบาท 1.00% 
ตั้งแต่ 2 หมื่นบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท   1.60%
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป  0.80% 
เงื่อนไขและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 2. ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 3. สามารถถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ครั้งถัดไปในเดือนนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรม โดยธนาคารจะหักจากบัญชีของผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน
 4. ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารฯ กำหนด จะต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี)
 5. ธนาคารฯ คำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 6. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 7. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคารฯ
 8. เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 - 5 ธันวาคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด