บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก กับเงินฝากออมทรัพย์ ibank Step จากธนาคารอิสลาม

วันที่ : 30 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,544 คน
ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก กับเงินฝากออมทรัพย์ ibank Step จากธนาคารอิสลาม


ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก กับเงินฝากออมทรัพย์ ibank Step จากธนาคารอิสลาม ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด 1.20% ต่อปี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินในการฝากครั้งต่อไป และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดต่อราย
การถอน : ถอนฟรีค่าธรรมเนียม 3 ครั้งต่อเดือน ถอนครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 300 บาท ต่อครั้ง
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
 จำนวนเงินฝาก อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส่วนที่ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.20% ต่อปี 
 ส่วนที่เกิน 20,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท 1.00% ต่อปี 
 ส่วนที่เกิน 100,000,000 บาท 0.90% ต่อปี 
*ดำรงเงินฝากไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
การจ่ายผลตอบแทน : จ่ายผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม) แต่สำหรับอัตราผลตอบแทนช่วงระยะเวลาทำการตลาดครั้งนี้ ธนาคารจ่ายผลตอบแทนตามประกาศ 1 งวดการจ่าย คือ สิ้นเดือนธันวาคม 2562     
ระยะเวลาโครงการ : 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1302

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด