บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ใหม่!! ดีไลท์ เซฟวิ่ง 15/5 ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ จาก FWD ออมสั้น คุ้มครองยาว รับเงินคืนทุกปี

วันที่ : 9 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,085 คน
ใหม่!! ดีไลท์ เซฟวิ่ง 15/5 ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ จาก FWD ออมสั้น คุ้มครองยาว รับเงินคืนทุกปี
ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ Delight Saving 15/5 จากเอฟดับบลิวดี ให้คุณได้ครบทุกความต้องการ ทั้งออมเงิน คุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
  ออมง่าย : จ่ายสั้น 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี เลือกชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทั้งแบบรายเดือน และรายปี
  ได้เงินคืน : รับเงินคืน 5% ของทุนประกันภัย สิ้นปีที่ 1-14 ครบกำหนดสัญญารับ 250% ของทุนประกันภัย
  รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี : สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. แผนความคุ้มครอง ดีไลท์ เซฟวิ่ง 15/5 รับประกันตั้งแต่ 20-65 ปี
  2. สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด
  3. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้นความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  4. การสมัครและรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  5. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-632-6000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด