บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ จากธนาคารกรุงศรี ได้เยอะ... ทุกเดือน

วันที่ : 11 มิ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,624 คน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ จากธนาคารกรุงศรี ได้เยอะ... ทุกเดือน


เงินฝากดอกเบี้ยสูง - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้ ให้ดอกเบี้ยสูง... ทุกเดือน
 • เริ่มฝากง่ายๆ เพียง 500 บาท
 • ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป 
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
 • คล่องตัว ฝาก ถอน เมื่อไหร่ก็ได้ดอกเบี้ยสูง
อัตราดอกเบี้ย :
ยอดเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
 ยอดเงินฝากน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท  1.30%
 ยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท  0.60%
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป 
เงื่อนไข
 1. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชี "ร่วม" , บัญชี "เพื่อ" และ บัญชี "โดย")
 2. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 3. อัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 50 ล้านบาท กรณียอดเงินฝากในส่วนที่มากกว่า 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.60% ต่อปี
 4. เบิกถอนเงินหรือโอนเงินผ่านทุกช่องทาง ตั้งแต่รายการที่ 3 เป็นต้นไป ภายในเดือนเดียวกันมีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 50 บาท (หักเงินจากบัญชีผู้ฝากในวันถัดไป)
 5. การทำรายการเบิกถอนหมายถึง การถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ และ รายการปิดบัญชี
 6. กรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถถอนเงินได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือ www.krungsri.com

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด