บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บัญชี TISCO My Savings ตอบโจทย์ครบในบัญชีเดียว พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี

วันที่ : 29 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 4,413 คน
บัญชี TISCO My Savings ตอบโจทย์ครบในบัญชีเดียว พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings ตอบโจทย์ครบในบัญชีเดียว เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น ด้วยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเป็นรายเดือน (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) 

รายละเอียดดอกเบี้ย : 

เงื่อนไขการเปิดบัญชี
  1. บัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้
  2. 1 คน สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings ได้ 1 บัญชี
  3. กรณีปิดบัญชีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท
  4. กรณีลูกค้าไม่ทำรายการจนทำให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
  5. ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ของอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินที่ประกาศในขณะนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
  6. ดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารจะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-633-6000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด