บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เปิดบัญชี ME SAVE ง่ายๆ ไม่ต้องไปสาขา พร้อมรับดอกเบี้ยสูง และรับของสมนาคุณพิเศษเมื่อเปิดบัญชี ME MOVE

วันที่ : 10 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,369 คน
เปิดบัญชี ME SAVE ง่ายๆ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง และรับของสมนาคุณพิเศษเมื่อเปิดบัญชี ME MOVE


พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้า ME หรือ TMB ผู้ใช้บริการระบบ Android (มีฟังก์ชัน NFC) เท่านั้น เพียงดาวน์โหลด ME by TMB App และเปิด บัญชี ME SAVE ง่ายๆ ไม่ต้องไปที่สาขา รับฟรี!! ตั๋วหนัง 2 ใบ มูลค่า 440 บาท พร้อมรับเพิ่ม Combo Set มูลค่า 215 บาท เมื่อเปิดบัญชี ME MOVE ภายในวันเดียวกัน
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 62  
เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
  1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นลูกค้า ME, TMB และต้องเปิดบัญชี ME SAVE ด้วย ME by TMB App ภายในวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62
  2. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ME MOVE ภายในวันเดียวกันจะได้รับเพิ่ม Combo Set
  3. ธนาคารจะจัดส่ง SMS E-Coupon สำหรับแลกรับตั๋วหนังจำนวน 2 ใบ มูลค่า 440 บาท และ E-Coupon สำหรับแลกรับ Combo Set มูลค่า 215 บาท ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับ ME เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และ ME MOVE อยู่กับธนาคารจนถึงวันที่ทำการจัดส่ง SMS E-Coupon (ภายใน 30 วัน หลังจากที่ลูกค้าเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์)
  4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อตั๋วหนัง 2 ใบ มูลค่า 440 บาท และ Combo Set  1 เซต มูลค่า 215 บาท ตลอดรายการ
  5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รายละเอียดต่างๆ เงื่อนไขโครงการ และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. การโต้แย้งต้องดำเนินการแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 60 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
**ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปีสำหรับบัญชี ME SAVE เมื่อรวมมูลค่าของสมนาคุณ ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้าฝากเงิน 50,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 2.31% ต่อปี, กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 1.87% ต่อปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-502-0000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด